Skip to content

EU Finansavimas

UAB „Nanoenergija“ siekdama sukurti inovatyvią technologiją ir vibracijų generavimo prietaiso prototipą, įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo bendrai finansuojamą projektą – „Bevielių įtaisų maitinimo šaltinių, išgaunančių energiją iš vibracijų, sukūrimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0045.

UAB „Nanoenergija“ elektros įrangos gamybos srityje veikianti įmonė, plėtojanti inovatyvių energijos išgavimo prietaisų, skirtų naudoti sparčiai besiplečiančiai Internet of Things sričiai (IoT), liet. daiktų internetas, idėjas.

Pagrindinis įgyvendinamo projekto tikslas – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros pagalba išgauti PVDF plėvelės metalizavimo ir poliarizavimo technologiją ir sukurti vibracijų energijos generavimo prietaiso prototipą ir jo bandomąją partiją.

Naujai kuriamas produktas – vibracijų energijos generavimo prietaisas, gebantis konvertuoti bet kokio tipo vibracijas į laisvai naudojamą elektros energiją. Tai unikali technologija, kuri leis pakeisti aplinką teršiančias ir mažiau efektyvias ličio baterijas ir pasiūlyti potencialiems klientams inovatyvų produktą atitinkantį jų vis augančius energijos taupymo poreikius už daug mažesnę kainą nei šiuo metu siūlo kiti vibracijos energijos generavimo prietaisai, kurie yra paremti elektromagnetinės indukcijos principu.

Projekto vykdymo biudžetas – 327 494,72

Skirto ES finansavimo suma – 177 743,17 Eur

Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2020 m. balandis – 2022 m. rugsėjis.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.