Skip to content

EU Finansavimas Inoconnect

UAB „Nanoenergija“ įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo bendrai finansuojamą projektą – „Partnerių paieška dalyvaujant EĮT renginiuose“ Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0144.

UAB „Nanoenergija“ elektros įrangos gamybos srityje veikianti įmonė, plėtojanti inovatyvių energijos išgavimo prietaisų, skirtų naudoti sparčiai besiplečiančiai Internet of Things sričiai (IoT), liet. daiktų internetas, idėjas.

Šiuo metu įmonė intensyviai dirba ties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros pagalba išgaunamos PVDF plėvelės metalizavimo ir poliarizavimo technologijos.

Įgyvendindama projektą įmonė numato dalyvauti EĮT renginiuose, kuriuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais (mokslo ir studijų institucijomis, įmonėmis, mokslo ir technologijų parkais), kurie plėtoja MTEPI veiklą ir (ar) teikia inovacijų paramos paslaugas nanoenergijos technologijos srityje ir procesų skaitmenizavimo srityse, ypatingai energijos suvartojimo mažinime ir naujų technologijų šiam sektoriui pritraukimo. Įmonė vysto MTEP veiklas išgaunant naujas medžiagas ir technologijas šiame sektoriuje.

Projekto pagrindinis siekis yra pasirašyti bent vieną susitarimą su tarptautiniu partneriu ir tęsti MTEPI veiklų plėtrą po šio investicinio projekto įgyvendinimo veiklų.

Projekto vykdymo biudžetas – 19 348,02 Eur

Skirto ES finansavimo suma – 9 674,01 Eur

Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2021 m. birželis – 2022 m. gruodis.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „Inoconnect“.